Från puts på varvet till Ulvöregattan på Högakusten. Här visas utvecklingen av vår segelbåt "Magda från Uppsala" samt seglingar och kappseglingar. Hon är en Nordisk familjebåt (NF) Byggd på varv i Danmark. NF är en lättseglad och snabb båt som lämpar sig väl för kappsegling. Många av NF- båtarna i Stockholm har under åren placerat sig med toppresultat i ex.vis Lidingörunt och Granprix i Stockholm, se länk:http://www.gransegel.se/GP10.html. Hälsningar Roger och Helena.

onsdag 29 februari 2012

Allt material är på gång och polykarbonat, rökfärgat är beställt

Dvs allt material som behövs för att bygga nya nedgångsluckor! Även konstruktionen är löst.. Bara att sätta igång. BILDER KOMMER SNART.


Resultatet förväntas bli en ljusare kajuta med lite havsutsikt..:-)

måndag 27 februari 2012

Nytt ord från båtseglarordboken, vecka 9, Gipa (gippa)


Gipa, eller låta ett segel fördevind slå öfver från den ena sidan till den andra, är bland de farligaste manövrerna med en segelbåt i hård bris, ty äfven om risken för kantring icke finnes så återstår alltid den att någon del af riggen spränges vid den häftiga knycken.

För att minska denna bör man i hård bris åtminstone till en del berga seglet, såsom t. ex. genom att fira piken på ett gaffelsegel, och i alla händelser måste man hala igenom skotet tills seglet kommer midskepps och genast qvickt fira ut det igen, när seglet gått öfver. Ju närmare seglets öfversta del står till fartygets medellinie desto kortare distans har den att passera vid gipningen och desto lindrigare blir äfven knycken, hvarföre högt pikade loggertsegel, guntersegel och i synnerhet stagsegel äro de minst farliga att gipa med.

Källa: Båtseglarordboken 1899, Carl Edvard Smith (1843 - 1928)

Jobbig att gippa med många "stor-segel" samtidigt..

lördag 25 februari 2012

Lite bilder från Magda, maj 2010

Populäraste "segelbloggen"

Kolla in denna blogg som ligger på topp över världens segelbloggar..

En av seglarna..

Man måste ställa sig frågan, vad är det som lockar besökare, segelreportage eller bikinibilder...

torsdag 23 februari 2012

Våra nya fina segel får nya kapell!

Sanna på Next sails syr snart våra nya segelkapell. Det blir nu mörkt marinblå i stället för de gamla "kapellblå" De gamla blev framför allt lite korta när vi fick våra nya segel.


tisdag 21 februari 2012

Lacka inredning... sidenmatt vs blank!! HJÄLP

Jag tänkte lacka inredningen i vår.. Lite är avklarat sedan förra våren. Men det svåra valet kommer nu när det är dax att välja glans! Jag har redan lackat skottet mellan salongen och toa sidenmatt. Snyggt. Men nu till den stora frågan,skall allt lackas sidenmatt eller skall vissa delar vara blanka. Ex.vis skulle bordet, navigationbordet, delar av köket, el och kommunikationspanelen vara fortsatt blanka.. Vad tycker ni?


söndag 19 februari 2012

Mätbrevet 2012 klart !

Hittas HÄR

Veckans ord från båtseglarordboken vecka 8 "Kantring"

Många goda råd.. Missa inte stycket om att undvika dyiga stränder! :-)

Kantring är en risk som alltid förefinnes med en segelbåt, huru pålitlig den än må vara gjord genom djupt placerad ballast och däckning. Många sådana pålitliga båtar resa sig åter efter en kantring, men genom samverkande ogynsamma förhållanden händer det äfven ibland, att de sjunka. Huru som helst kan det vid kantring med en båt vara bra att hafva i minne följande af erfarenheten dikterade regler:

Håll er uppe åt lovart, ty om man ramlar ned i lä kan man lätt komma under seglen eller blifva insnärjd i riggen, hvaremot det många gånger händt att en kallblodig båtseglare öfver lovarts reling äntrat ut ur den kantrande båten och blifvit bergad utan att ens hafva fått fötterna våta.

Blöt hufvudet så snart någon större del af kroppen blifvit våt, ty den högst olika förmåga att uthärda afkylningen genom beröring med vattnet, som man iakttagit vid nästan alla sådana tillfällen som till exempel när folk »går ner sig» på is, beror efter hvad erfarenheten visat i synnerhet på, om man fått hufvudet vått och afkyldt eller ej. Om hela den öfriga kroppen plötsligt afkyles, uppstår deraf en våldsam blodträngning åt hjernan och ofta bristning af något blodkärl eller hvad man i dagligt tal kallar »slag». I sådant fall är patienten i regeln ohjelpligt förlorad, men äfven om blodträngningen icke leder till bristning af något kärl, så, är den dock i allmänhet svår nog att åstadkomma yrsel och sanslöshet, som under de rådande förhållandena, då full sans och viljekraft så väl behöfvas, merändels medför döden.

Öfvergif ej båten så länge den flyter, ty det är ett mycket vanligt fall att goda simmare lemna båten för att simma i land, men tröttna på vägen och drunkna, under det deremot någon icke alls simkunnig, som hållit sig qvar vid båten, ofta blifvit bergad.

Hvad man helst bör välja till flythjelp det får bero på omständigheterna, och mycken villrådighet vid valet lär för resten i de flesta fall ej vara tillfälle till. Men som en allmän regel torde man kunna säga, att en föga simkunnig person bör i främsta rummet välja någon pjes med stor flytkraft, såsom en lifboj, korkdyna eller dylikt, då deremot en god simmare, som har utsigt att snart kunna taga sig till land, hellre bör välja ett föremål som gör ringa motstånd i vattnet, såsom en toft, en åra eller annat långsträckt.

Undvik långgrunda dyiga stränder, när det blir fråga om att taga sig upp i land, ty det har händt mången god simmare, att han redt sig förträffligt ute på djupt vatten men när han trott räddningen nära och kommit in emot stranden har han fastnat i dy och uttömt sina sista krafter, innan han kunnat arbeta sig fram till det torra. Hade han deremot ej varit så angelägen att snarast möjligt komma i land, så kunde han valt sig en bättre landningsplats eller hållit sig flytande på djupt vatten, tills hjelp kommit. Och skall man nu ändtligen dö, så är det väl bra mycket trefligare att drunkna i rent vatten än att rota bort sina sista stunder i dy.


Sail on

måndag 13 februari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken" vecka 7

Monöka, ett gammaldags sjömansuttryck, som i C. M. Ekbohrns år 1840 författade nautiska ordbok står förklaradt på följande sätt:
»Monöka» säges en skeppare eller styrman göra, då han tvingar besättningen att träget utföra onödiga arbeten, och hvilket alltid bereder sådant befäl hvarje ädel sjömans förakt; ty det ar en allmän grundsats att den som behandlar en sjöman illa är icke sjöman sjelf.»

Att tänka på för alla familjeskeppare till sommarens seglingar, med eller utan tävlingsmoment..

tisdag 7 februari 2012

Mätbrevet behandlat...


Så säger mailet från SSF, men man ser inte resultatet ännu.. Blir spännande att se vad årets SRS blir med både Codezero seglet och genuan med ett underlik på 4 meter och ca 23 m2, Coden ger hela 35 m2 för fina halvvindsbogar..

Mätbrevet kommer HÄR

Sail on!

Härlig känsla, Magda med nya segelFörsta turen på våren 2011 med nya segel och en massa andra spännande saker att prova.. Nu till våren blir det mest puts och fin-trimmet som gäller.

måndag 6 februari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken" vecka 6

Bidevind, eller så nära vinden som man med bibehållande af god fart kan komma, är visserligen det svåraste sättet att segla väl, men äfven på det hela taget det minst farliga, ty man är i denna ställning närmast till att ögonblickligen upphäfva vindens verkan i seglen antingen genom upplofning eller genom affirning af skoten.

En båts förmåga att komma till lovart under bidevindsegling beror på att den går så ojemförligt mycket lättare framåt än åt sidan, och detta bör man äfven tillgodogöra sig genom efterlefvande af den gamla skeppareregeln: »Det är bättre att segla bort än att drifva bort.»

torsdag 2 februari 2012

Dagar man minns! Juli 2012

Från Dalarö och norrut i hårdvind, kryss med BARA focken i 6,2 knop. Magda balanserade fint med lagom tryck i rodret.


onsdag 1 februari 2012

NF tillbaka på SRS 1,10

Nästan i alla fall. SRS enligt entyp i nya tabellen: 1,104
Kommer att bli spännande att se nya mätbrevet för Magda med både codezero och genua. Jag måste bara lägga ut genuan hemma på golvet för att mäta den ordentligt.


Däcksöglan från Rutgersson blev bra längst fram i fören och höll för ordentliga laster.. provade några rejäla byar i codezero seglet utanför Vaxholm.


Segling med codezero på väg till Landsort i svag vind.