Från puts på varvet till Ulvöregattan på Högakusten. Här visas utvecklingen av vår segelbåt "Magda från Uppsala" samt seglingar och kappseglingar. Hon är en Nordisk familjebåt (NF) Byggd på varv i Danmark. NF är en lättseglad och snabb båt som lämpar sig väl för kappsegling. Många av NF- båtarna i Stockholm har under åren placerat sig med toppresultat i ex.vis Lidingörunt och Granprix i Stockholm, se länk:http://www.gransegel.se/GP10.html. Hälsningar Roger och Helena.

måndag 6 februari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken" vecka 6

Bidevind, eller så nära vinden som man med bibehållande af god fart kan komma, är visserligen det svåraste sättet att segla väl, men äfven på det hela taget det minst farliga, ty man är i denna ställning närmast till att ögonblickligen upphäfva vindens verkan i seglen antingen genom upplofning eller genom affirning af skoten.

En båts förmåga att komma till lovart under bidevindsegling beror på att den går så ojemförligt mycket lättare framåt än åt sidan, och detta bör man äfven tillgodogöra sig genom efterlefvande af den gamla skeppareregeln: »Det är bättre att segla bort än att drifva bort.»

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar