Från puts på varvet till Ulvöregattan på Högakusten. Här visas utvecklingen av vår segelbåt "Magda från Uppsala" samt seglingar och kappseglingar. Hon är en Nordisk familjebåt (NF) Byggd på varv i Danmark. NF är en lättseglad och snabb båt som lämpar sig väl för kappsegling. Många av NF- båtarna i Stockholm har under åren placerat sig med toppresultat i ex.vis Lidingörunt och Granprix i Stockholm, se länk:http://www.gransegel.se/GP10.html. Hälsningar Roger och Helena.

onsdag 18 januari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken"
Pockenholz är det bästa träslag för blockskifvar, dotkoppar och dylika småpjeser.

Boken skrevs 1899 av Carl Edvard Smith, född 1843 i Karlskrona, död 1928, var en svensk militär, författare och ledamot av Krigsvetenskapsakademien (1893) och av Kungliga Örlogsmannasällskapet(1890). Smith var utövare av sport och segling vilket präglade hans fritidsintresse vid sidan av det militära i Karlskrona.

Carl Edvard Smith blev sekundlöjtnant vid flottan 1864, löjtnant 1870, kapten 1881, kommendörkapten 1890 och kommendör 1897, var chef för flottans fasta minförsvar 1890-98 och fick avsked 1899. Smith skrev flera böcker om segling och skrev om samma ämne också i Ny Tidning för Idrott, en tidning som var tongivande för segelsport i början av 1900- talet. Smith var även redaktör i flera andra tidningar samt tidvis huvudredaktör i Ny illustrerad tidning åren 1880- till 1883. Carl Smith var en flitig båtkonstruktör och ritade ett stort antal båtar, cirka 650 ritningar är att finna i Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm. Smith var en av de Svenska innovatörer till utvecklingen av kanotseglingen som sport.

Jag kommer att lägga in flera sköna ord med förklaringar kommande veckor. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar