Från puts på varvet till Ulvöregattan på Högakusten. Här visas utvecklingen av vår segelbåt "Magda från Uppsala" samt seglingar och kappseglingar. Hon är en Nordisk familjebåt (NF) Byggd på varv i Danmark. NF är en lättseglad och snabb båt som lämpar sig väl för kappsegling. Många av NF- båtarna i Stockholm har under åren placerat sig med toppresultat i ex.vis Lidingörunt och Granprix i Stockholm, se länk:http://www.gransegel.se/GP10.html. Hälsningar Roger och Helena.

tisdag 31 januari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken" vecka 5

»Ohoj!» är det vanliga tillropet på sjön, när man vill påkalla uppmärksamhet från ett fartyg, men det brukas icke till ombord på samma fartyg som den ropande befintliga personer; när t. ex. kaptenen vill kalla på styrmannen, ropar han icke: »Styrman ohoj!» utan bara: »Styrman!» Är kaptenen deremot i land och vill ropa efter båt, sker det med »ohoj!» föregånget af fartygets namn, och besvaras med: »Aj, aj!»

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar