Från puts på varvet till Ulvöregattan på Högakusten. Här visas utvecklingen av vår segelbåt "Magda från Uppsala" samt seglingar och kappseglingar. Hon är en Nordisk familjebåt (NF) Byggd på varv i Danmark. NF är en lättseglad och snabb båt som lämpar sig väl för kappsegling. Många av NF- båtarna i Stockholm har under åren placerat sig med toppresultat i ex.vis Lidingörunt och Granprix i Stockholm, se länk:http://www.gransegel.se/GP10.html. Hälsningar Roger och Helena.

måndag 23 januari 2012

Veckans ord från "Båtseglarordboken"

Babord är den sida af ett fartyg som man har på venster hand, då man står akter ut vänd för öfver. Benämningen härledes från vikingafartygen, som styrdes med en om styrbord akter ut sittande styråra, så att när man stod och handterade denna hade man sin rygg eller »bag» vänd åt den sida, som derföre än i dag af gamla sjömän kallas »bagbord».

Enligt gammal sed är babords sida mindre förnäm än styrbords, så att till exempel på ett till ankars liggande örlogsfartyg lägga båtar till om styrbord när de föra officerare och om babord med underofficerare och manskap. Äfven på yachter brukar man iakttaga en dylik etikett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar